top of page
naslov-02 (1).png

Ekipe za ozaveščanje so prisotne na različnih nočnih dogodkih z namenom zagotavljanja primerne pomoči osebam, ki so doživele ali bile priča spolnemu nadlegovanju, nasilju ali diskriminaciji. Terenske_i delavke_ci, ki so del ekipe za ozaveščanje, so zaveznice_ki osebe, ki je bila deležna nadlegovanja in predstavljajo podporo ob posredovanju varnostnih služb ter razbremenitev osebja kluba.
 

V nočnem življenju je spolno nasilje zelo pogosto, normalizirano in minimalizirano. Tako pri preventivni kot tudi kurativni obravnavi nasilja, je ključen odziv okolice. Osebe poročajo, da so odzivi osebja mnogokrat neprimerni ali so enostavno prezaposleni, ostale_i očividke_ci oziroma obiskovalke_ci kluba pa so pogosto le pasivne_i opazovalke_ci.

 

Ekipa za ozaveščanje se zavzema za to, da je plesišče prostor sprostitve, zabave, uživanja, ter potopitve v glasbo in ples. Spodbujamo medsebojno skrb in spoštovanje med udeleženkami_ci, ki soustvarjajo vključujoče, sproščeno in prijetno vzdušje.


Kaj je spolno nadlegovanje?

Je vsako fizično, verbalno, vizualno ali spolno vedenje, ki ga oseba v tistem trenutku ali pa kasneje, doživi kot grožnjo, napad ali vdor in ji povzroči škodo oz. odvzame nadzor nad interakcijo.

MENT LOGO
  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • X
  • Youtube
bottom of page