top of page

Primož Kristan

(SIGIC, Music Slovenia, SI)

Primož je generalni sekretar slovenskega glasbenoinformacijskega centra SIGIC, ki je tudi uradni predstavnik konzorcija različnih slovenskih glasbenih ustanov Music Slovenia, ki se posveča promociji slovenske glasbe na nacionalni in mednarodni ravni. Preden se je pridružil SIGIC-u, je delal kot glasbeni svetovalec na Ministrstvu za kulturo, vodja promocijskih projektov v Cankarjevem domu ter bil asistent na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in Inštitutu za razvojne in strateške analize (IRSA). Od zaključka študija deluje tudi kot učitelj kitare.

bottom of page