top of page

Monika Klementova

(SoundCzech, CZ)

Monika Klementova je v glasbenem sektorju aktivna že več kot 20 let. Leta 2000 je svojo kariero začela kot vodja odnosov z javnostmi in marketinga pri kulturnem centru Palac Akropolis v Pragi, kjer je sodelovala tudi pri mednarodnih projektih in izvoznih dejavnostih. Kot freelancerka je za več glasbenih festivalov in mednarodnih projektov skrbela za odnose z javnostmi in trženje. Po nekajmesečnem praktičnem usposabljanju pri francoski pisarni za izvoz glasbe v Berlinu in obisku madžarske pisarne se je osredotočila na ustanovitev češke pisarne za izvoz glasbe. Kot koordinatorka projektov je Monika v pisarni SoundCzech aktivna od uradne ustanovitve leta 2017.

bottom of page