top of page

Karla Rogožar

(IMPALA, BE)

Karla je koordinatorka za razvoj omrežja, trajnostni razvoj in projekte pri evropskem združenju neodvisnih glasbenih založnikov IMPALA s sedežem v Bruslju. Poslanstvo združenja IMPALA je trajnostna rast neodvisnega glasbenega sektorja, opolnomočenje glasbenikov, spodbujanje raznolikosti in podjetništva, izboljšanje dostopnosti do političnih odločevalcev, navdihovanje sprememb in lajšanje dostopa do financiranja. V prostem času se Karla ukvarja z organizacijo dogodkov v Bruslju za spodbujanje raznolikosti in inkluzivnosti ter s prostovoljnim delom v organizaciji, ki mladim omogoča, da se smiselno vključijo v postopke odločanja EU o podnebnih, okoljskih in trajnostnih vprašanjih.

bottom of page