top of page

Gašper Sovdat

(Butik Festival, SI)

Gašper je solastnik in glavni vodja festivala Butik. Študiral je mednarodno poslovanje ter bančni in finančni management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izkušnje z organizacijo dogodkov in vodstvene kompetence si je še kot dijak začel nabirati z aktivnim delovanjem v Klubu tolminskih študentov, kjer je v času študija prevzel tudi vlogo predsednika in vodje nočnega kluba. Dve leti je bil vodja dogodka Marihuana Marš v Ljubljani. Je tudi soustanovitelj in solastnik marketinške agencije Mint & Square ter podjetja Nord drinks.

bottom of page